LOPŠELYJE-DARŽELYJE TEIKIAMA PSICHOLOGINĖ PAGALBA

Dėl vaiko konsultavimo kreipiasi tėvai arba pedagogai  telefonu 8(46)446439 arba ateina į kabinetą, kur trumpai aptariama problema ir skiriamas laikas konsultacijai. Į pirmą konsultaciją kviečiami tėvai, pedagogai. Jos metu išsamiai aptariama problema, sudaromas konsultacijų planas, skiriamas pastovus konsultacijų laikas. Galima skirti šeimos, individualias vaiko arba grupines tėvų ar vaikų konsultacijas. Konsultacijų skaičius priklauso nuo problemos sudėtingumo.

KONSULTACIJŲ METU GAUTA INFORMACIJA LAIKOMA KONFIDENCIALIA, TAI YRA VIEŠAI NESKELBIAMA, SLAPTA.

Psichologės veiklos sritys:

1. Konsultavimas: vaiko raidos, elgesio, emocijų ir ugdymosi problemų aptarimas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su vaiku taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis (pagal poreikį ir tėvams sutikus), rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;

2. Įvertinimas: vaiko asmenybės raidos, elgesio ir emocijų ypatumų vertinimas, galių ir sunkumų nustatymas; Psichologinis vaiko įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą; Brandumo vertinimas siekiant vaikus išleisti į priešmokyklinę grupę ar mokyklą, jei einamaisiais metais vaikui nesueina atitinkamai 6 ar 7 metai;

3. Švietimas: vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

4. Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio vertinimas (lopšelio-darželio bendruomenės grupių tyrimas). prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija ir intervencija

Tėvai, pedagogai ir vaikai Lopšelyje-darželyje konsultuojami:

Antradieniais  9.0014.00 val. logopedės kabinete