MŪSŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKAMS TEIKIAMA LOGOPEDO PAGALBA.

Mokslo metų pradžioje, gavęs tėvelių sutikimą, logopedas įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą.

Logopedinę pagalbą gausiančių vaikų sąrašas, aptariamas Vaiko gerovės komisijoje, taip pat suderinamas su Klaipėdos rajono pedagogine psichologine tarnyba, teikiamas patvirtinti Lopšelio-darželio direktorei Reginai Baranauskienei.

Atsižvelgiant į kalbos sutrikimo pobūdį ir laipsnį bei vaiko amžių, sudaromas pratybų tvarkaraštis bei ugdymo programos. Skiriamų pratybų skaičius – 1- 3 pratybos per savaitę, trukmė – 20 – 30 min. priklausomai nuo konkretaus vaiko poreikių. Logopedas neapsiriboja tik taisyklingu garsų tarimo formavimu šnekamojoje kalboje, bet, esant reikalui, dėmesį skiria žodyno plėtimui, kalbos gramatinio taisyklingumo formavimui ir rišlios kalbos ugdymui.

Logopedo pagalbos efektyvumas priklauso nuo individualių vaiko savybių, kalbėjimo ir kalbos sutrikimo pobūdžio bei tampraus logopedo, tėvų, grupių auklėtojų ir kitų specialistų bendradarbiavimo bei gero pratybų lankomumo.

Logopedės Vaidos Skripkauskienės darbo laikas:

Pirmadieniais nuo 7.30 val. iki 12.30 val., 12.30 iki 15.00 val. (nekontaktinės valandos)

Trečiadieniais nuo 7.30 val. iki 12.30 val

Ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 12.30 val., 12.30 iki 15.00 (nekontaktinės valandos) 

                          nuo 15.00 val. iki 17.00 val.

Penktadieniais nuo 7.30 val. iki 12.30 val.