Ikimokyklinio ugdymo tikslas:

Padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir bendraamžiais, aplinkos ir savo šalies pažinimo, kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis pradmenis.

Filmas „Darželis, kuriame gera visiems“

Amžius, nuo kurio vaikui pradedamas teikti ikimokyklinis ugdymas

 

Į ikimokyklinio ugdymo įstaigą priimami vaikai nuo 2  iki 6 (išimtinais atvejais – iki 5) metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinę grupę.

Švietimo ir mokslo ministro bei socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka gali būti skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas. Paprastai jis skiriamas vaikams, kurie auga šeimose įrašytose į socialinės rizikos šeimų apskaitą.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas