Tėvystės įgūdžių ugdymo grupė

Lopšelyje-darželyje nuo 2016 m. sausio 1 dienos organizuojama ,,Tėvystės įgūdžių ugdymo" grupė. Norintieji dalyvauti šioje gupėje, prašome kreiptis individualiam pokalbiui e. paštu  gragina.av@gmail.com  arba telefonu 8-680-28569