Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Lopšelyje-darželyje tvarkos aprašas

Reagavimo į patyčias ir pagalbos joms įvykus planas

Pranešimas apie patyčias

Patyčių registracijos žurnalas

„Vaikų linijos“ informacija:

visa informacija mokyklos darbuotojams apie patyčias (sampratą, el.patyčias, formų, vaidmenų aprašymą bei kylančius sunkumus): http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/apie-patycias

galimos patyčių prevencinės veiklos: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos

veiklos klasėse: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/veiklos-klasje

mokyklos bendruomenės įtraukimas, sprendžiant patyčias: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/kaip-traukti-visa-mokyklos-bendruomene

patarimai, kaip bendradarbiauti su tėvais: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/bendradarbiavimas-su-tvais

patyčių situacijų sprendimo galimybės: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas

reagavimo į patyčias principai: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/reagavimo-patycias-principai

pokalbio su nukentėjusiuoju gairės: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbio-su-nukentjusiu-vaiku-gairs

kaip įtraukti patyčių stebėtojus: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/kaip-traukti-patyci-stebtoju

reagavimas į el. patyčias: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/reagavimas-elektronines-patycias

pokalbiai su vaikų tėvais: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbiai-su-vaik-tvais

pokalbio su skriaudėjais gairės: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbio-su-skriaudjais-gairs

kaip padėti vaikams netapti patyčių taikiniais: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/kaip-padti-vaikams-netapti-patyci-taikiniais

informacinė medžiaga (knygos, lankstinukai, plakatai), kurią galima parsisiųsti, atsispausdinti, naudoti:http://bepatyciu.lt/kampanija-be-patyciu/metodine-medziaga2-1

informacija tėvams: http://www.bepatyciu.lt/tevams