Dėl Klaipėdos r. Kretingalės vaikų lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių skaičiaus tvirtinimo