Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinės kategorijos

Užimamos pareigos

1.

Regina Baranauskienė

Aukštasis

1-ra vadybinė kategorija,

auklėtoja metodininkė

Direktorė

2.

Zita Povilienė

Aukštasis

2-ra vadybinė kategorija,

auklėtoja metodininkė

Direktorės pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Gražina Bagdonavičienė

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Erika Turauskienė

Aukštasis

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja

5.

Laimutė Urbonienė

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

6.

Eglė Noreikienė

Aukštasis

 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

7.

Rita Sendrienė

Aukštasis, edukologijos magistras

Auklėtoja metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

8.

Audrutė Skripkauskienė

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

9.

Pranciška Kurmanskienė

Aukštasis

Muzikos mokytoja metodininkė

Meninio ugdymo mokytoja

10.

Vaida Skripkauskienė 

 

Aukštasis

Logopedė

Logopedė