Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinės kategorijos

Užimamos pareigos

1.

Regina Baranauskienė

Aukštasis

1-ra vadybinė kategorija,

auklėtoja metodininkė

Direktorė

2.

Zita Povilienė

Aukštasis

2-ra vadybinė kategorija,

auklėtoja metodininkė

Direktorės pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

3.

Gražina Bagdonavičienė

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

ikimokyklinio ugdymo pedagogė

4.

Erika Turauskienė

Aukštasis

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

5.

Laimutė Urbonienė

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

6.

Eglė Noreikienė

Aukštasis

 

ikimokyklinio ugdymo pedagogė

7.

Rita Sendrienė

Aukštasis, edukologijos magistras

Auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

8.

Audrutė Skripkauskienė

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

9.

Pranciška Kurmanskienė

Aukštasis

Muzikos mokytoja metodininkė

Meninio ugdymo pedagogė

10.

Rolanda Putriuvienė

Aukštasis

Vyresnioji logopedė

Logopedė