Direktoriaus pavaduotojo ugdymui

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo

Meninio ugdymo pedagogo

Logopedo

Ūkvedžio

Vyr. buhalterio

Kasininko apskaitininko

Auklėtojo padėjėjo

Virejos

Skalbėjos

Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininko

Sekretoriaus

Pagalbinio darbininko virtuveje

Kiemsargio