Šokio koncertas

Gegužės 26 dieną mažieji Lopšelio-darželio šokėjai (vadovė Sigita Mačėnaitė) linksma šypsena ir ritmingais šokių žingsneliais džiugino susirinkusius stebėti vaikų išmoktų šokių. Vaikai atliko keletą koncertinių numerių, pašoko šokius: ,,Lėtą valsą“, ,,Čia čia čia“ ir kt. Tėveliai negailėjo aplodismentų mažiesiems šokėjams bei padėkos žodžių jų vadovei.

P1010387 P1010395 P1010402 P1010405