Pedagogų etikos kodeksas (internetinė versija)

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje (ŠMM 2017-08-03 Nr. V-625)

Akimirkos iš organizuotos akcijos ,,Mano trispalvis papuošalas"

https://www.storyjumper.com/book/index/53842705

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams

ikimokyklinio ugdymo programa