Valgiaraštis nuo 2018 m. sausio 1 d.

I savaitė

II savaitė

III savaitė

IV savaitė

MAITINIMO ORGANIZAVIMO PAKEITIMAI

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T11-5 ,,Dėl maitinimo organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo", patvirtino Maitinimo organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose tvarkos aprašą, kuris įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 31 d.

parsisiųsti Adobe .PDF ;formatu

2015-2016 m. m. valgiaraštis

valgiaraštis lopšeliui

valgiaraštis darželiui