Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-05-31 Nr. T11-342 sprendimo nustatyto atlyginimo dydžio už vaiko išlaikymą perskaičiavimas (1 EUR=3,4528Lt)

40,00 Lt / 11,58 EUR

2,00 Lt / 0,58 EUR

5,20 Lt / 1,51 EUR

6,00 Lt / 1,74 EUR

Nuo 2018 m. sausio 1 d. priimtas naujas sprendimas.

Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas