,,PUOKŠTĖ MOKYTOJUI”

Artėjant Mokytojų dienai, Klaipėdos rajono švietimo centro kvietimu, dalyvavome Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų meninių instaliacijų konkurse ,,Puokštė mokytojui", kurio tikslas – ugdymo įstaigų bendruomeniškumo skatinimas. Malonu, kad į kompozicijos kūrimą aktyviai įsitraukė visa Lopšelio-darželio bendruomenė.

???????????????????????????????

PASKAITA TĖVAMS

Lopšelis-darželis, įgyvendindamas Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą ,,Užauginkim vaikus laimingais", kviečia 2015 m. rugsėjo 18 d. 16.30 val. į paskaitą ,,Aukštas emocinis intelektas – raktas į laimę". Paskaitą skaitys ir konsultacijas teiks šeimos ir vaikų tėvų santykių konsultantas Vaidas Arvasevičius (Vilnius). Jūs sužinosite, kodėl psichikos sveikata tokia svarbi?, Kaip socialinis emocinis ugdymas susijęs su vaikų gyvenimo sėkmingumu? Kaip nustatyti vaikų socialinių, emocinių ir elgesio sunkumus ir juos pašalinti?

IŠVYKA Į VINETŲ KAIMĄ

Rugsėjo 7 d. lankėmės VINETŲ kaime, esančiame Klaipėdos r. Šlikių kaime. Buvo smagu. Ačiū ,,indėnams" Jurgitai ir Mindaugui Timinskams už patirtus įspūdžius ir gerai praleistą laiką.

Priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektas ,,OPA PA!”

Nuo 2015 m. rugsėjo 1-osios dienos priešmokyklinio ugdymo grupėje pradėjome taikyti  priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektą "OPA PA!"

Mintis, kad priešmokykliniam ugdymui Lietuvoje yra reikalinga nauja ir šiuolaikiška ugdymo priemonė, sklandė jau keletą metų. Parengus Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą pradėtas rašyti komplektas "OPA PA!" tapo novatoriška priemone ruošiant priešmokyklinio amžiaus vaikus pirmai klasei. Linksmi ir žaismingi pagrindiniai veikėjai – ramokas kiškis Opa ir smalsuolis vėžlys Pa – pelnė vaikų simpatijas žengiant kūrybingus ir tvirtus žingsnius smagioje pažinimo kelionėje.

Priešmokyklinio ugdymo priemonę "OPA PA!" spėjo įvertinti ne tik daugelis Lietuvos pedagogų, tėvų ir vaikų, bet ir Europos mokomosios literatūros leidėjų grupė (EEPG), kuri nominavo "OPA PA!" komplektą  2015 m. rudenį Frankfurto knygų mugėje vyksiantiems apdovanojimams BELMA  2015! Ši džiugi naujiena dar kartą parodo, kad "OPA PA!" – unikalus ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniame kontekste!

KVIETIMAS

rusėjo pirmosios skelbimas

Maloniai lauksime jūsų Lopšelyje-darželyje antradienį t.y. rugsėjo 1 d. įprastu laiku nuo 7.00 val. iki 8.30 val. Mokslo ir žinių dienos šventė 10.30 val.