Piešinių konkursas „Mes visi lygūs ir mūsų darbai vienodai reikalingi“

Kretingalės vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai  dalyvavo Globalaus švietimo savaitės Piešinių konkurse „Mes visi lygūs ir mūsų darbai vienodai reikalingi“.  Geriausi konkurso darbai  2016 m. sausio mėnesį eksponuojami Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, Konstitucijos pr. 25, Vilnius. Tarp jų   Danieliaus Šulco piešinys (Auklėtoja Zita Povilienė). Visus rezultatus  galite rasti:  http://lvjc.lt/projektas/sveikiname-laimetojus/

Originaliausiai papuošta eglutė

Gruodžio pradžioje Klaipėdos rajono savivaldybė kvietė prisijungti prie Klaipėdos rajono savivaldybės skelbiamo konkurso „Papuošk eglutę originaliausiai“ įgyvendinimo. Šiame konkurse dalyvavo ir mūsų įstaiga. Sausio 6 d. Lopšelyje-darželyje svečiavosi Klaipėdos rajono savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas bei mero pavaduotoja Violeta Riaukienė, kurie įteikė prizus ir apdovanojimą lopšelio-darželio kolektyvui už originaliai papuoštą eglę. Renkant originaliausias, savivaldos vadovai atsižvelgė į iš anksto skelbtus konkurso kriterijus: turėjo būti papuoštos šalia įstaigų natūraliai augančios eglutės, o jų puošmenos gaminamos iš ekologiškų ir kitų netikėtų medžiagų, buvo vertinamas natūralumas, originalumas, meniškumas, medžiagiškumas ekologijos aspektu.

Scanned at 2016-01-13 12-56

 

Tėvų dėmesiui

 Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 94 punkto pakeitimas – „94. Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a). Jeigu pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nepriimamas.“

 94 punkto reikalavimai taikomi naujai priimamiems vaikams į įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

 

Šokio pamokėlė

Lopšelyje-darželyje vaikai mokomi šokti. Gruodžio 22 d. sportinių šokių studijos ,,Ritmas“ mažieji šokėjai, treniruojami Sigitos Mačėnaitės, parodė tėveliams ką jie išmokę.

P1011039P1011053P1011063P1011028

Svečiai

Gruodžio 21 d. Lopšelyje-darželyje lankėsi Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės Audronė Balnionienė bei Aušra Norvilienė. Viešnios pasidžiaugė vaikų ir auklėtojų parengtu Adventiniu renginiu, domėjosi įstaigos aplinka, ugdymo(si) sąlygomis. Atminčiai padovanojo sėdmaišį.

P1011159

Knygų Kalėdos

Gruodžio 18 d. rytą vaikučius aplankė Kretingalės pagrindinės mokyklos antrokai (mokytoja Zita Genutienė) bei bibliotekininkė Aurika Papievienė. Svečiai vaikams padovanojo ,,Knygų Kalėdas"

P1011037 P1011045 P1011046 P1011064