Švietimo ir mokslo ministerija    http://www.smm.lt

Švietimo ir mokslo institucijos    http://www.aikos.smm.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras    http://www.sppc.lt

Vaiko raidos centras    http://www.raida.lt

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba    http://www.klppt.projektas.lt

Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai"    http://www.szelmeneliai.lt/

Projektas „TAPK" neformalusis švietimas   http://www.tapk.lt

VŠĮ Vaikų linija    http://www.vaikulinija.lt

Asociacija „Kitoks vaikas"    http://www.kitoksvaikas.lt

Mokytojų kompetencijos centras    http://www.mkc.lt

Ugdymo plėtotės centras    http://www.upc.smm.lt/

Švietimo informacinių technologijų centras    http://www.ipc.lt

Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra    http://www.european-agency.org

VŠĮ „Vaiko namas"    http://www.children.lt

Kitoks pasaulis    http://www.kitokspasaulis.lt

                                                       http://www.augink.lt

                                                       http://www.geramama.lt

                                                       http://www.tindirindi.lt

                                                       http://www.seimoms.lt

                                                       http://www.ikimokyklinis.lt

Ar viską žinai apie Lietuvą?    http://www.lietuva.

Klaipėdos rajono švietimo centras:  http://www.krsc.lt