Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008

Klaipėdos rajono savivaldybės Korupcijosprevencijos 2017-2019 m.programa

Lopšelio-darželio korupcijos  prevencijos ir kontroles programos tvarkos aprašas

2019 m. korupcijos prevencijos programos priemoniu planas