Etnomokyklėlė: ,,Senolių skrynią pravėrus”

Lopšelis-darželis pradeda įgyvendinti 2019 metų Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone projektą ,,Etnomokyklėlė: ,,Senolių skrynią pravėrus“. Etnoprojekto įgyvendinimui Klaipėdos rajono savivaldybė skyrė 250 eurų. Etnoprojekto tikslas: per įvairią ugdomąją ir pažintinę veiklą puoselėti etnografinio Žemaitijos regiono savitumą, papročių bei tradicijų autentiškumą. Projekto veiklos suplanuotos 2019 m. LR Seimo patvirtintų atmintinų metų, t. y. Žemaitijos metų įprasminimui. Sausio 14 d. mokytoja Zita Povilienė (geriausiai Lopšelyje-darželyje šnekanti žemaitiškai) pravėrė skrynią pasakai. Ji žemaitiškai sekė pasakas be galo, to mokė ir vaikus. Vaikams kalbėti žemaitiškai nebuvo lengva.

DSC_0943 (2) DSC_0947 DSC_0951