Lopšelio-darželio taryba

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkas – Dovilė Bartkevičienė, tėvų atstovė.

Nariai:

                      Sonata Puškorienė, tėvų atstovė;

                      Vaida  Bajorinienė, auklėtojos padėjėja;

                      Eglė Noreikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

                      Edita Pivoriutė, auklėtojos padėjėja;

                     Laimutė Urbonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

                                  

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Zita Povilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pavaduotoja – Rolanda Putriuvienė, logopedė.

Sekretorė – Laimutė Urbonienė, auklėtoja.

Nariai:

                      Gražina Alminaitė-Vaivadienė, psichologė;

                      Audrutė Skripkauskienė, auklėtoja-ūkvedė;

                      Erika Turauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

 

Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos pirmininkė – Regina Baranauskienė, direktorė.

Nariai:

                      Zita Povilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

                      Gražina Bagdonavičienė, auklėtoja;

                      Erika Turauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

                      Eglė Noreikienė, auklėtoja;

                      Pranciška Kurmanskienė, meninio ugdymo pedagogė;

                      Rolanda Putriuvienė, logopedė;

                      Rita Sendrienė, auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo pedagogė;

                      Audrutė Skripkauskienė, auklėtoja;

                      Laimutė Urbonienė, auklėtoja

 

Klaipėdos rajono susivienijimo Kretingalės vaikų lopšelio-darželio Lietuvos Mokytojų Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga

Profesinės sąjungos pirmininkė – Zita Povilienė

 

Kūrybinės-iniciatyvinės darbo grupės:

Renginių organizavimo darbo grupė

Darbo grupės vadovė – Pranciška Kurmanskienė, meninio ugdymo pedagogė.

Nariai:

                      Zita Povilienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

                      Erika  Turauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

 

 

Etno meninė kūrybinė darbo grupė

Darbo grupės vadovė – Gražina Bagdonavičienė, auklėtoja.

Nariai:

                      Pranciška Kurmanskienė, meninio ugdymo pedagogė;

                      Rita Sendrienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė.

                     

                     

Vaikų sveikatos stiprinimo darbo grupė:

Darbo grupės vadovė – Laimutė Urbonienė, auklėtoja.

Nariai:

                       Audrutė Skripkauskienė, auklėtoja;

                      Eglė Noreikienė, auklėtoja.

 

 

 

Kretingalės vaikų lopšelio-darželio evakavimo komisiją:

 

          Zita Povilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos vadovė;

          Audrutė Skripkauskienė, ūkvedė, komisijos narė

         Virginija Martinavičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, komisijos narė;

         Rita Sendrienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, komisijos narė;

         Vydmantas Baranauskas, darbininkas, komisijos narys.

 

 

Koordinavimo grupė, vidaus audito atlikimui

Pirmininkė – Zita Povilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

          Laimutė Urbonienė, auklėtoja;

          Audrutė Skripkauskienė, auklėtoja;

          Gražina Bagdonavičienė, auklėtoja;

          Rita Sendrienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja.

 

Tėvų aktyvas:

,,Saulučių'' grupė:

      Laura Grikinienė

      Deimantas Aleksandrovas

,,Bitučių" grupė:

      Eglė Noreikienė

      Dovilė Bartkevičienė

     Dainius Jasenka

,,Drugelių" grupė:

      Sonata Puškorienė

      Lina Gruzdienė

      Irma Lubienė

,,Pelėdžiukų" grupė:

      Aistė Rupeikienė

      Daiva Petkevičienė

      Stanislovas Stankus

      Neringa Baranauskienė