KLAIPĖDOS R. KRETINGALĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO METINIS PIRKIMO PLANAS 2017 M.
 

KRETINGALĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO SKELBIMAI APIE VYKDOMUS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS, NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ, SUDARYTAS SUTARTIS 2017 M.

parsisiųsti Word formatu

 
KRETINGALĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS
 
KRETINGALĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
 
KRETINGALĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO SKELBIMAI APIE  SUDARYTĄ SUTARTĮ
 
KRETINGALĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2014 M.
 
 
KRETINGALĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS 2014-12-22 ĮSAKYMAS NR. V1-73 ,DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO"