2019-2020 m.m. Klaipėdos r. Kretingalės vaikų lopšelio-darželio veiklos planas

 

2018-2019 m.m.  Klaipėdos r. Kretingalės vaikų lopšelio-darželio veiklos planas

 

2018 -2019 m.m. visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos planas

2018-2019 m.m. veiklos ataskaita

Vidaus audito (veiklos kokybės įsivertinimo) anketa 2017-2018 m. m.

 

2017-2018 m.m. Klaipėdos r. Kretingalės vaikų lopšelio-darželio veiklos planas

2017-2018 m.m. veiklos ataskaita

2017-2018 m. m. visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos planas

2018 metų strateginių tikslų tikslų pasiekimų  kontrolė

2017 m. strateginių tikslų tikslų  pasiekimų kontrolė

Klaipėdos r. Kretingalės vaikų lopšelio-darželio  2015-2019 metų strateginis planas

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

Informacija apie Kretingalės vaikų lopšelio-darželio veiklą viešo skelbimo aprašas 2017-2018 m. m.

 

Informacija apie Kretingalės vaikų lopšelio-darželio veiklą viešo skelbimo aprašas 2016-2017 m. m.

 

ŠVIETIMO STEBĖSENOS REZULTATAI

Kretingalės vaikų lopšelio-darželio 2017-2018 m. m. ir 2018-2019 m. m. pradžios švietimo stebėsenos rezultatai

Kretingalės vaikų lopšelio-darželio 2016-2017 m. m. ir 2017-2018 m. m. pradžios švietimo stebėsenos rezultatai

2015-2016 m. m. ir 2016-2017 m. m. pradžios Klaipėdos rajono švietimo stebėsenos rezultatai

Ikimokyklinių švietimo įstaigų  2015-2016 m. m. ir 2016-2017 m. m. pradžios švietimo stebėsenos rodikliai

Kretingalės vaiku  lopšelio-darželio 2015-2016 m. m. ir 2016-2017 m. m. pradžios švietimo stebėsenos rodikliai