2018 m. metinės užduotys, siektini rezultatai

2018 metų veiklos ataskaita

 

2018 metų direktoriaus veiklos ataskaita

Direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaita

2016 metų Klaipėdos r. Kretingalės vaikų lopšelio-darželio direktoriaus veiklos ataskaita

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitų tvirtinimo"

2016 metų Klaipėdos r. Kretingalės vaikų lopšelio-darželio  direktoriaus veiklos ataskaita