Direktoriaus 2020 metų metinės užduotys

2019 metų veiklos ataskaita

2018 m. metinės užduotys, siektini rezultatai

2018 metų veiklos ataskaita

 

2018 metų direktoriaus veiklos ataskaita

Direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaita

2016 metų Klaipėdos r. Kretingalės vaikų lopšelio-darželio direktoriaus veiklos ataskaita

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitų tvirtinimo"

2016 metų Klaipėdos r. Kretingalės vaikų lopšelio-darželio  direktoriaus veiklos ataskaita