Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinės kategorijos

Užimamos pareigos

1.

Regina Baranauskienė

Aukštasis

1-ra vadybinė kategorija,

auklėtoja metodininkė

Direktorė

2.

Zita Povilienė

Aukštasis

2-ra vadybinė kategorija,

auklėtoja metodininkė

Direktorės pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

3.

Gražina Bagdonavičienė

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

4.

Valdonė Galvanauskienė

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

Auklėtoja

5.

Laimutė Urbonienė

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

Auklėtoja

6.

Virginija Martinavičienė

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

7.

Rita Sendrienė

Aukštasis, edukologijos magistras

Auklėtoja metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja

8.

Audrutė Skripkauskienė

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

9.

Pranciška Kurmanskienė

Aukštasis

Muzikos mokytoja metodininkė

Meninio ugdymo pedagogė

10.

Rolanda Putriuvienė

Aukštasis

Vyresnioji logopedė

Logopedė