Lopšelio-darželio taryba

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkas – Eglė Noreikienė, tėvų atstovas.

Nariai:

                      Dovilė Bartkevičienė, tėvų atstovė;

                      Karolina Bajorinienė, auklėtojos padėjėja;

                      Virginija Martinavičienė, auklėtoja;

                      Marija Pivorienė, auklėtojos padėjėja;

                      Audrutė Skripkauskienė, ūkvedė;

                      Laimutė Urbonienė, auklėtoja.

                                   

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Zita Povilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pavaduotoja – Rolanda Putriuvienė, logopedė.

Sekretorė – Laimutė Urbonienė, auklėtoja.

Nariai:

                      Gražina Alminaitė-Vaivadienė, psichologė;

                      Audrutė Skripkauskienė, auklėtoja-ūkvedė;

                      Erika Bagdonavičiūtė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

 

Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos pirmininkė – Regina Baranauskienė, direktorė.

Nariai:

                      Zita Povilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

                      Gražina Bagdonavičienė, auklėtoja;

                      Erika Bagdonavičiūtė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

                      Gitana Drakšienė, auklėtoja;

                      Pranciška Kurmanskienė, meninio ugdymo pedagogė;

                      Rolanda Putriuvienė, logopedė;

                      Rita Sendrienė, auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

                      Audrutė Skripkauskienė, auklėtoja;

                      Laimutė Urbonienė, auklėtoja.

 

 

Kūrybinės-iniciatyvinės darbo grupės:

Renginių organizavimo darbo grupė

Darbo grupės vadovė – Pranciška Kurmanskienė, meninio ugdymo pedagogė.

Nariai:

                      Zita Povilienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

                      Gražina Bagdonavičienė, auklėtoja.

 

 

Etno meninė kūrybinė darbo grupė

Darbo grupės vadovė – Valdonė Galvanauskienė, auklėtoja.

Nariai:

                      Pranciška Kurmanskienė, meninio ugdymo pedagogė;

                      Gražina Bagdonavičienė, auklėtoja.

                     

                     

Vaikų sveikatos stiprinimo darbo grupė:

Darbo grupės vadovė – Virginija Martinavičienė, sveikatos priežiūros specialistė.

Nariai:

                       Valdonė Galvanauskienė, auklėtoja;

                      Laimutė Urbonienė, auklėtoja.

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo darbo grupė

Darbogrupės vadovė – Rita Sendrienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja;

Nariai:

            Rolanda Putriuvienė, logopedė;

            Zita Povilienė, auklėtoja.

 

 

Kretingalės vaikų lopšelio-darželio evakavimo komisiją:

 

          Zita Povilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos vadovė;

          Audrutė Skripkauskienė, ūkvedė, komisijos narė

         Virginija Martinavičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, komisijos narė;

         Rita Sendrienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, komisijos narė;

         Vydmantas Baranauskas, darbininkas, komisijos narys.

 

 

Koordinavimo grupė, vidaus audito atlikimui

Pirmininkė – Zita Povilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

          Laimutė Urbonienė, auklėtoja;

          Valdonė Galvanauskienė, auklėtoja;

          Gražina Bagdonavičienė, auklėtoja;

          Rita Sendrienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja.