2017-2018 m.m. Klaipėdos r. Kretingalės vaikų lopšelio-darželio veiklos planas

 

2017-2018 m. m. visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos planas

 

Klaipėdos r. Kretingalės vaikų lopšelio-darželio  2015-2019 metų sstrateginis planas

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

Informacija apie Kretingalės vaikų lopšelio-darželio veiklą viešo skelbimo aprašas 2017-2018 m. m.

 

Informacija apie Kretingalės vaikų lopšelio-darželio veiklą viešo skelbimo aprašas 2016-2017 m. m.

 

ŠVIETIMO STEBĖSENOS REZULTATAI

2015-2016 m. m. ir 2016-2017 m. m. pradžios Klaipėdos rajono švietimo stebėsenos rezultatai

Ikimokyklinių švietimo įstaigų  2015-2016 m. m. ir 2016-2017 m. m. pradžios švietimo stebėsenos rodikliai

Kretingalės vaiku  lopšelio-darželio 2015-2016 m. m. ir 2016-2017 m. m. pradžios švietimo stebėsenos rodikliai