Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų

skaičius

2015 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis,

EUR

2016 m.

I ketvirtis

EUR

2016 m.

II ketvirtis

EUR

2016 m.

III ketvirtis

EUR

2016 m.

IV ketvirtis

EUR

1.

Direktorius

1

1139,55

1141,75

1148,00

1136

1148

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

0,25

211,19

222,85

200,00

222

260

3.

Ūkvedė

1

395,33

390,50

390,00

386

495

4.

Vyr. buhalteris

0,75

467,14

452,63

452,66

450

539

5.

Kasininkas apskaitininkas

0,5

210,37

195,25

195,33

195

219

6.

Sekretorius

0,25

94,95

97,63

133,00

98

115

7.

Auklėtojas

5,95

5,3 (nuo

2016-09-01)

671,66

673,23

688

688

695

8.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1

1,65 (nuo 2016-09-01)

679,31

851,28

838,66

876

814

9.

Meninio ugdymo pedagogas

0,5

337,08

290,78

348,00

344

382

10.

Logopedas

0,5

0,75 (nuo 2016-09-01)

316,27

301,20

311,33

359

560

11.

Auklėtojo padėjėjas

5

5,25 (nuo 2016-09-01)

314,58

350,00

377

349

425

12.

Virėjas

1,5

314,58

350

350

366

402

13.

Darbininkas

3

314,58

350

370

383

402

 

2017 m.darbo užmokestis